بايگانی‌ وب‌نوشت

به قدرت ميليونی مردم حکومت اسلامی در مصر سرنگون شد

زنده باد انقلاب٬ زنده باد فتح خيابانها

ميليونها نفر در مصر  چندين روز در خيابان بودند٬ مبارزه کردند٬ مجادله کردند و سخنراني و ميتينگ انجام دادند و گفتند تا سرنگوني مرسي در خيابان مي مانند. نيروي ميليونها نفر٬ قدرت خيابان حکومت اخوان المسلمين را سرنگون کرد. زنده باد قدرت ميليونها نفر مردم مصر٬ زنده باد اتحاد و همبستگي اين مردم.

  آنها مبارک را سرنگون نکرده بوند تا ديکتاتوري ديگر جاي آنرا بگيرد. آنها انقلاب نکرده بودند تا » اسلام و حکومت اسلامي» بياورند٬ آنگونه که فاشيستهاي اسلامي حاکم بر ايران و   خامنه اي آنرا در بوق ميکرد… تو گويي مردم در تونس و مصر و …  رفتند و جنگيدند براي اينکه عاشق اسلام و حکومتهاي اسلامي و سنگسار و اعدام بودند و نتيجه انقلابشان را ميخواستند به جيب مرسي و خامنه اي بريزند. نه ! مردم انقلاب کردند چرا که جانشان از فقر و زندان و سرکوب و بي حرمتي به لب رسيده بود.  آن انقلاب عليه مبارک  و اين انقلاب عليه مرسي  هر دو براي رفاه و حقوق انساني و آزادي بيان و نفس کشيدن و زندگي کردن بود و در آينده نيز ادامه خواهد يافت. در سرودهايشان در التحرير ميخوانند » با دستهايمان آينده را مي سازيم٬ روياهاي ما انساني است و آنرا متحقق ميکنيم. «

بگذاريد شادي و هلهله کنيم براي سرنگون شدن اولين حکومت اسلامي در  خاورميانه و شمال افريقا در اين چند دهه اخير . جايي که جنبش اسلامي زندگي را براي بسياري به جهنم تبديل کرده است.

بگذاريد درود بفرستيم به همت و اتحاد ميليونها نفر زن و مرد در مصر و بگذاريد بگوييم به اميد اينکه در ايران نيز اين روزها را شاهد باشيم. فرار خامنه اي و آخوندها به زير زمين ها و مخفي شدن همه جنايتکاران اسلامي که در طول سي و چند سال گذشته٬  زندگي مردم ايران را نيست و نابود کرده اند.

آن روز دور نيست. اين اتفاقات٬ جنبش تمرد در مصر و اکنون در تونس ٬ ميتواند در ايران بسيار موثر  باشد.

بايد بسوي سرنگوني حکومت اسلامي رفت و بايد خاکريزهاي اين حکومت و ضربه گير هاي آنرا نخست  از پيش پا برداشت. اصلاح طلبان و کاسه ليسان حکومت اسلامي را کنار بزنيم و سراغ خامنه اي و روحاني و  کليت رژيم رفته و آنرا سرنگون کنيم . به نيروي خيابان و به نيروي ميليوني انقلاب مردم! اکنون ديگر هيچ اصلاح طلبي جرات ندارد آنرا خشونت معرفي کرده و مردم را از انقلاب بترساند.

انقلاب متمدنانه ترين راه خلاص شدن از اين دستگاه  قتل و جنايت اسلامي است.  پيش بسوي انقلاب براي سرنگون کردن حکومت اسلامي ايران٬ سر مار اسلام سياسي !

Advertisements

زنان مصری تاریخ را رقم میزنند

درود به زنان مصر
زنان مصری تاریخ را رقم میزنند
در صفحه فيس بوکم ديدم که امروز چهارشنبه ٣ ماه ژوئيه ساعت ۵ بعد از ظهر زنان در مصر يک راهپيمايي بسوي ميدان التحرير خواهند داشت. زنان مصر يکبار ديگر از حقوق وحرمت انساني خود و از برابري کامل زن و مرد دفاع کرده و اعلام ميکنند که عليه حکومت مرسي هستند و در عين حال در تغيير و تحولاتي آتي در مصر ميخواهند نقش بازي کنند. آنها بيانيه اي منتشر کرده اند که در اينجا متن انگليسي آنرا مشاهده ميکنيد. بيانيه اي که عنوان آن اينست » زنان مصري تاريخ را رقم ميزنند» در اين بيانيه اتحاديه فمينيستي مصر که متشکل از چندين سازمان و نهاد مدافع حقوق زن است٬ خود را جزيي از جنبش تمرد ميداند و امروز ميخواهد با يک راهپيمايي توجه ها را يکبار ديگر به نقش و حضور زنان و در عين حال حق و حقوق زنان جلب کند. هيچ دولتي در آينده مصر نبايد و نميتواند فقط از مردان تشکيل شده و در مورد زنان حرف بزند و تصميم بگيرد. هيچ دولتي نميتواند در آينده مصر قوانين را کماکان اسلامي و مبتني بر شريعت و نابرابري اعلام کند. هيچ دولتي نميتواند زنان را حذف کند. زنان نيمه جامعه هستند و در اين انقلاب بزرگ و تلاطم هاي عظيم اجتماعي نقش پيشرو داشته و سنگر به سنگر جنگيدند. اخوان المسلمين و مرسي نمايندگان جنبش اسلامي ونمايندگان ضديت با زنان و زن ستيزي اسلامي بودند و هنوز پايشان گرم نشده ٬ حمله به زنان را آغاز کردند.
بنظر من اگر اين راهپيمايي امروز با قدرت برگزار شود يک راه را به همه نشان ميدهد. زنان بايد در همه انقلابات و اعتراضات در عين شرکت فعال جنبش دفاع از حقوق انساني خود را سازمان دهند. بايد متشکل شوند و از حقوق خود متحدانه و قدرتمند دفاع کنند. جامعه اي که قرنها با ويروس مردسالاري و زن ستيزي و بويژه با ويروس مذهب اسلام آغشته شده٬ بايد در همه زوايا و جوانب آن براي تحميل حقوق زنان جنگيد و اين ميسر نميشود مگر با اتحاد و همبستگي و تشکل و هوشياري در همه زمينه ها .
ما زنان در ايران بايد اين درس را آموخته و خود را متشکل کنيم. بويژه اينکه در ايران هميشه ضربه گير هاي اسلام و حکومت اسلامي در مقابل ما صف کشيده و اعتراضات را تخطئه ميکنند. کاسه ليسان حکومتي٬ دوم خرداديها و روشنفکران مذبذب و آلوده به جنايت٬ سوپاپ اطميناني ميشوند براي حمله به زن ستيزي و دفاع از حرمت زنان اينرا بارها تجربه کرده ايم.

درود به زنان پيشرو رزمنده مصر

مينا احدي ٣ ژوئيه ۲۰۱٣

متن بيانيه اتحاديه فمينيستي زنان مصر

.
The Egyptian Feminist Union is proud of Egyptian women who proved since the revolution and during the marches and demonstrations that started 28 June and are still continuing that they are a driving force of their families and communities in rallying for a democratic transition characterized by equality and freedoms for all citizens.

The Egyptian Women Charter “Egyptian Women Partners in the Revolution and Partners in building Democratic Egypt,” which the Feminist Union had issued after 2011 revolution and which was signed by millions of Egyptian women and men, was and still is the guide of many women and civil society organizations in securing an equal role of women in public life.

During the past few days, and until this moment Egyptian women from all walks of life are organizing and participating in all marches of Egypt, and they are spending nights in the squares to make sure that their revolution is not going to be hijacked for a second time. They are not terrified by the organized political violence planned and executed to threaten them. They voiced their contempt and refusal of all forms of physical abuse, group rape and kidnapping of young women from squares and streets which they are exposed to. Young men and women active in social movements made themselves available in Tahrir Square and elsewhere to rescue women victims of the different physical violence they are exposed to. Egyptian women have declared it loudly that nothing is going to deter them from being equal partners to men in demanding a true democracy for Egypt.

The Feminist Union is proud of its members in the different governorates who participated and still participate in all marches and demonstrations and are not deterred by the threats of the reactionary political groups who use Islam in mortifying women. They are also not terrified by the physical and sexual abuse exercised against them. 

The Feminist Union is in full support and cooperation with Tamarud, the brilliant popular social movement initiated by the youth of Egypt who proved to the whole world their ability to echo the true demands of the majority of Egyptians and to give them a voice that is hard to be denied by the present dictatorship.

The Egyptian Feminist Union salutes the Armed Forces that proved to be with the people, ready and able to protect them and to defend their legitimate rights everywhere. Their affirmation that they will not seek political power is greatly appreciated.

Egyptian women are making revolutions, are making history and their role will be engraved in human history.

برو گمشو! فرياد هزاران هزار نفر با کارتهاي قرمز در دست! – آخرين اخبار از مصر

آخرين اخبار از مصر

!برو گمشو! فرياد هزاران هزار نفر با کارتهاي قرمز در دست

!مرسي رئيس جمهور ما نيست٬ او بايد برود

ميليونها نفر در روز يکشنبه در خيابانهاي مصر بودند و فرياد ميزدند مرسي بايد برود. شب يکشنبه در بسياري از شهرها درگيريهايي پيش آمده و چند نفر کشته و مجروح شده اند.

 

فقط در قاهره صدها هزار نفر در خيابا نها بودند. اخبار حاکي از مرگ پنج تظاهر کننده و زخمي شدن ۶۰۰ نفر است اين اخباري است که روزنامه الاهرام منتشر کرده است.

در اولين سالگرد به قدرت رسيدن مرسي و اخوان المسلمين مردم فرياد ميزنند » برو گمشو» و به حکومت کارت قرمز نشان ميدادند. در استان جنوبي آسويت يک موتور سوار ناشناس به سوي تظاهرات کنندگان تيراندازي ميکند و همانجا سه نفر را ميکشد و هشت نفر را زخمي ميکند در شهر بني سويف يک تظاهرات کننده ۲۶ ساله کشته شده در فايوم يک جوان ۱۸ ساله و در جريان حمله به مرکز اخوان المسلمين در قاهره دو نفر کشته شدند.

در ميدان التحرير همه چيز زير کنترل سازمان دهندگان هست و درگيري پيش نميايد و در آنجا خوشبختانه کسي کشته و يا زخمي نميشود. سازمان دهندگان ميگويند آنقدر در خيابان مي مانند تا مرسي برود درست مثل روزهايي که در اين ميدان فرمان سرنگوني مبارک داده شد.

دهها هزار نفر از طرفداران مرسي هم در چند متري دفتر کار مرسي در شهر ناصر تجمع کرده و به نفع اسلاميها و اخوان المسلمين شعار ميدادند. تعدادي از آنها چماق در دست دارند و کلاه خود بر سر گذاشته اند تو گويي آماده حمله و جنگ هستند.

در پورت سعيد و لوکسور نيز هزاران نفر در خيابانها بودند. در الکساندرا تعداد زيادي از تظاهرات کنندگان از مسموميت شکايت دارند به دليل اينکه چند نفرناشناس در بين مردم آب و آب ميوه پخش کرده اند و ظاهرا تعدا دزيادي را مسموم کرده اند

از اول ماه مه فراخوان دهندگان کمپين » تمرد» تا کنون ۲۲ ميليون امضا جمع کرده اند مردم ميگويند مرسي رييس جمهور ما نيست او براي جنبش اسلامي و حزب اخوان السملمين فعاليت ميکند. او براي حل معضلات اجتماعي و بهبود زندگي مردم نيست. براي اسلامي کردن اين جامعه آمده است بهمين دليل او مشروعيت ندارد و بايد برود.

هزاران خارجي کشور را ترک کرده اند در روزهاي گذشته طرفداران حزب حاکم به مردم حمله کرده و تا کنون در اين حملات نيز ۷ نفر و از جمله يک عکاس امريکايي کشته شده اند.

تمرد در مصر٬ اعتراض در ترکيه و لخت شدن سه زن در يک مسجد در استکهلم

جنبش اسلامی در چنبره اعتراضات ميليونی

در ميدان التحرير مصر امروز يک کودک متولد شد٬ مادرش او را به احترام جنبشی که ميرود مرسی را سرنگون کند٬ تمرد نام نهاد. يکسال بعد از روی کار آمدن مرسی و اخوان المسلمين٬ مردم مصر ناراضی از فقر و نداري و نبود امکانات و در اعتراض به يک حکومت سرکوبگر و ضد انسان به يک جنبش اعتراضی دست زده اند و در طول چند ماه ۲۲ ميليون امضا عليه حکومت اخوان المسلمين جمع کرده و به مرسی ميگويند » حتي اگر قبلا تو را کسانی انتخاب کرده اند اکنون ۲۲ ميليون ميگوييم ترا نميخواهيم٬ استعفا بده و زمينه را برای يک انتخابات ديگر فراهم کن مرسی ميگويد معترضين تروريست هستند و.. ارتش بايد دخالت کند..

تظاهرات در مصر

تظاهرات در مصر

در ترکيه اعتراض مردم به حکومت اردوغان ادامه دارد و در آنجا نيز از سخت گيريها و دخالت حکومت در زندگی مردم٬ از محاکمه منتقدين و رفتار سرکوبگرانه با مخالفين٬ از دستور و فتواهای پشت سر هم حکومت در مورد ممنوعيت بوسه در ملا عام و يا ممنوعيت مصرف الکل و تحميل مقررات اسلامی بويژه نسل جوان جانش به لب رسيده و قهرمانانه مبارزه ميکند. اردوغان ميگويد معترضين اقليت هستند و تروريست و تحت تاثير نيروهای خارجي و ارتش بايد دخالت کند..

تظاهرات در ترکیه

در استکهلم اين هفته سه زن عضو فمن در يک مسجد با تن های نيمه برهنه و شعارهايی بر بدن گفتند که حجاب نميخواهند و قوانين مذهبی و اسلام را نميخواهند و يکي از آنها گفت » من هشتاد سال بعد آزادي نميخواهم همين الان ميخواهم زندگي کنم و عشق بورزم و به من احترام بگذارند و محدودم نکنند ..

 

اينها همه نمونه های اعتراض به جنبش اسلامی و حکومتها و قوانين اسلامی است.

مبارزه مردم مصر ٬ مبارزه در ترکيه و لخت شدن زنان در مسجد استکهلم پاسخ مردم به جنبشی خشن و سرکوبگر است که زندگي ميليونها نفر را در منطقه خاورميانه و شمال افريقا گروگان گرفته است. تعيين تکليف نهايی با اين جنبش طبعا در ايران خواهد بود. سر مار اسلام سياسی در ايران است. حکومتی که با قتل عام متولد شده و هنوز کشتار ميکند٬ بايد سرنگون شود و ما بايد همراه با ميليونها مردم در ترکيه و مصر و ديگر کشورها يکبار برای هميشه با جنبش اسلامی و دخالت اسلام در زندگي امان تعيين تکليف کنيم. اين وظيفه ما است

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: