نيمه شب خانواده هاي متحصن بيست و شش محکوم به اعدام را از مسجد ترمينال درتهران بيرون انداختند!

اطلاعيه شماره ۱ تحصن خانواده ها

 

نيمه شب خانواده هاي متحصن بيست و شش محکوم به اعدام را از مسجد ترمينال درتهران بيرون انداختند!

روز يکشنبه خانواده هاي محکومين به اعدام قصد تحصن در پارک شهر را داشتند که رژيم مانع اين کار ميشود و آنها به يک مسجد ميروند تا دوشنبه در مقابل دفتر روحاني تجمع کنند. نيمه شب همه را از خواب بيدار کرده و بيرونشان ميکنند. 

 

اين رژيم جمهوري اسلامي ايران است. امروز دوشنبه با وجود اين همه ظلم و بيداد٬ دهها نفر از خانواده هاي زندانيان عقيدتي اهل تسنن٬ قصد تحصن  مقابل دفتر روحاني  را دارند.

کميته بين المللي عليه اعدام در اطلاعيه قبلي  درمورد احتمال اعدام ۲۶ نفر از زندانيان عقيدتي گفت که خانواده هاي آنان با محسني اژه اي ملاقات داشتند.  اخبار حاکي از حضور خبرنگاران رسانه هاي بين المللي در محل اين تجمع بوده است.

خانواده ها بعد از دست بسر کردن اژه اي و رفتار شنيع او مبني بر دادن يک نامه مهر و موم شده که براي خانواده ها توهم ايجاد کرده بود که دستور رسيدگي به خواستهاي آنان را داده٬ اژه اي به مسئولين زندان ميگويد کارشان را ادامه دهند.

خانواده هاي خشمگين قصد تحصن در پارک شهر را ميکنند که با ممانعت نيروي انتظامي روبرو ميشوند٬ سپس آنها همگي به مسجد ترمينال در همان نزديکي رفته و ميخواهند تا صبح آنجا بمانند و سپس به مقابل دفتر روحاني بروند٬ در بين اين خانواده ها افراد مسن و يا حتي کودکان نيز هستند.

نيمه شب ديشب يکشنبه به کميته بين المللي عليه اعدام خبر دادند که همه آنها را از مسجد بيرون کرده و نيمه شب کودکان و افراد مسن را از خواب بيدار کرده و وادار کرده اند مسجد را ترک کنند. خانواده ها در داخل ترمينال شب را به صبح رسانده و از ساعت نه و نيم به وقت ايران در مقابل دفتر روحاني تجمع ميکنند.

ما اخبار دقيق امروز را بعدا به اطلاع خواهيم رساند . 

 

 

در اينجا بخشي از گزارش » فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران» را که از محل تجمع  ديروز خانواده ها در مقابل دفتر کار اژه اي ارسال شده به اطلاع عموم ميرسانيم:

 

 

تجمع اعتراضی ده ها نفر از خانواده های زندانیان عقیدتی اهل تسنن کرد در مقابل کاخ دادگستری

 بنابه گزارشات رسیده  به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» صبح امروز ده ها نفر از خانواده های زندانیان عقیدتی اهل تسنن که فرزندان آنها در سلولهای انفرادی در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند در مقابل کاخ دادگستری تجمع کردند.

روز یکشنبه ۷ مهر ماه ده ها نفر از خانواده های زندانیان عقیدتی اهل تسنن که فرزندان آنها از روز چهارشنبه در سلولهای انفرادی در انتظار اجرای حکم ضدبشری اعدام بسر می برند در مقابل کاخ دادگستری در نزدیکی بازار تهران تجمع اعتراضی برپا کردند و خواستار لغو حکم اعدام و بازگرداندن عزیزانشان و آزادی بدون قید و شرط آنها شدند. تا لحظه تنظیم این خبر هیچکدام از مسئولین ولی فقیه که در دادگستری مشغول پرونده سازی علیه مردم ایران هستند نزد اعتراض کنندگان جهت پاسخگویی نیامده اند . اما خانواده اعلام کردند تا زمانی که به خواسته هایشان نرسند و عزیزان خود را نجات ندهند به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

در بین خانواده هایی که در مقابل کاخ دادگستری تجمع کرده اند  مادران و پدران سالخورده و حتی کودکان می باشند . کودک یکی از زندانیان عقیدتی که در انتظار اجرای حکم اعدام است در میان تجمع کنندگان می باشد.

کميته بين المللي عليه اعدام از همگان دعوت ميکند به ياري اين خانواده ها بشتابند.

 

کميته بين المللي عليه اعدام

٣۰ سپتامبر ۲۰۱٣

Mina Ahadi

0049 (0) 1775692413

minnaahadi@gmail.com

minaahadi-iran.blogspot.co.uk

 

stopstonningnow.com

notonemoreexecution.org

ex-muslime.de

Advertisements

آغاز تحصن بيش از ۱۰۰ نفر از وابستگان و خانواده هاي محکومين به اعدام اهل سنت در پارک شهر تهران

آغاز تحصن بيش از ۱۰۰ نفر از وابستگان و خانواده هاي محکومين به اعدام اهل سنت در پارک شهر  تهران

 

۱۰۰ نفر از خانواده هاي محکومين به اعدام اهل سنت٬ امشب در پارک شهر تحصن ميکنند.

فردا دوشنبه  در مقابل دفتر روحاني و پس فردا سه شنبه تحصن در مقابل بيت رهبري

 

رسانه شماييد . لطفا خبررساني کنيد! به ياري اين خانواده ها بشتابيد.

همانگونه که قبلا به اطلاع رسانديم٬ قرار بود امروز خانواده هاي دردمند محکومين به اعدام از کردستان راهي تهران شده و با محسني اژه اي ملاقات کنند. طبق خبري که به ما رسيده٬ اين ملاقات امروز انجام گرفت. سه نماينده از طرف بيش از صد نفر خانواده به دفتر اژه اي رفته و با او مذاکره ميکنند. خانواده ها از حضور رسانه هاي بين المللي و تهيه گزارش از اين حرکت حرف ميزنند.  بعد از يکساعت گفتگو٬ اژه ي ميگويد نامه محرمانه اي ميدهم٬ ببريد زندان رجايي شهر.من در اينجا نوشته ام که به فرزندان شما کمک کنند. خانواده ها به رجايي شهر مراجعه ميکنند و نامه را تحويل ميدهند٬ مسئولين زندان ميگويند اينجا متن نامه قاضي مقيسه را مجددا اژه اي براي ما  فرستاده و نامه را به نمايندگان خانواده ها نشان ميدهند و ميگويند  معناي اين نامه اينست که ما بايد فرزندان محکوم به اعدام شما  را به سلول انفرادي منتقل کنيم و همان کاري را که بکنيم که مشغول آن هستيم.

خانواده ها از اين رفتار شنيع و وقيحانه اژه اي بسيار عصباني هستند و همين امشب  رهسپار پارک شهر شده و با برپا کردن چادر و تهيه امکانات اوليه ٬ در آنجا اطراق کرده و اعلام تحصن کردند. 

مادران و پدران و افراد فاميل اين محکومين به اعدام مصمم هستند دوشنبه در مقابل دفتر روحاني و سه شنبه در مقابل بيت رهبري تجمع کنند. از جوانان در ايران٬ دانشجويان ٬ کارگران و زنان و همه مردم معترض در تهران دعوت ميکنيم با همراهي با خانواده ها کمک کنند جان عزيزان اينها نجات يابد. ما نبايد بگذاريم ۲۶ جوان را اعدام کنند. اين جنايت است وبايد به آن اعتراض شود.

آخرين اخبار از محکومين به اعدام

در اطلاعيه قبلي کميته عليه اعدام از آخرين تماس با زندان و يورش گارد ويژه خبر داديم. اکنون خبر رسيد  که حدود ساعت حدود سه بعد از ظهر روز يکشنبه به وقت ايران٬   چند صد نفرنيرو ي نظامي به همراه رئيس و معاون زندان٬ حتي رئيس بهداري ٬ همه و همه به بند ۱۰ يورش بردند. زندانيان ميگويند٬ اينها مجهز به  گاز اشک آور٬ کلاه خود٬ به همراه  شش سگ وحشي وارد بند ۱۰ اندرزگاه  شدند و تو گويي قرار است جنگي در اينجا اتفاق بيفتد٬ عربده  کشيده و گفتند شما را به سلول انفرادي ميبريم. حتي  مرداني رييس زندان  گفت حمام خون راه مي اندازم و شما را انتقال ميدهم.

زندانيان اعتراض ميکنند و ميگويند: ما که قصد جنگ نداريم٬ فقط ميخواهيم همين جا بمانيم و اگر قرار است اعدام شويم٬ همين جا ما را اعدام کنيد.

بالاخره رئيس زندان ميگويد آمده ايم٬ دو نفري را ببريم که از دو روز قبل از انتقال سر باز  زده اند٬ و آن دو نفر٬ خالد ويسي و مختار رحيمي  براي جلوگيري از درگيري و  زخمي و يا کشته شدن ديگران٬ داوطلبانه جلو آمده و ميگويند٬ ما با شما مياييم. و اين لشکر بزرگ مسلح به انواع سلاح و گاز اشک آور و سگ و کلاه خود و … سالن را ترک ميکنند.

زندانيان ميگويند هر لحظه ممکنست بيايند و بقيه را نيز ببرند. رئيس زندان ميگويد دستور انتقال همه بيست نفر محکوم به اعدام آمده است و بتدريج همه را منتقل خواهيم کرد.

کميته بين المللي عليه اعدام از همگان دعوت ميکند در اين نبرد مهم و نابرابر بين خانواده ها و محکومين به اعدام و رژيم تا دندان مسلح و بيرحم اسلامي٬ فعالانه  شرکت کرده و بهر طريق ممکن از اين مبارزه عليه اعدام دفاع کنند. ما از مردم تهران دعوت ميکنيم اين خانواده ها را تنها نگذارند.

از وبلاگ نويسان ٬ جوانان و مخالفين اعدام دعوت ميکنيم خبررساني کرده و خود را در اين حرکت سهيم و شريک کنند.

کميته بين المللي عليه اعدام

۲۹ سپتامبر ۲۰۱٣

 

Mina Ahadi

0049 (0) 1775692413

minnaahadi@gmail.com

minaahadi-iran.blogspot.co.uk

 

stopstonningnow.com

notonemoreexecution.org

ex-muslime.de

اين آخرين پيام من است٬ گارد ضد شورش دم در است و ميخواهند ما را ببرند٬ صداي مظلوميت ما را پخش کنيد٬ نگذاريد ما را بکشند

اين آخرين پيام من است٬ گارد ضد شورش دم در است و ميخواهند ما را ببرند٬ صداي مظلوميت ما را پخش کنيد٬ نگذاريد ما را بکشند!

اين آخرين حرفهاي زنداني محکوم به اعدام٬ چند ثانيه قبل٬ از رجايي شهر با من بود و صداي ريختن تعدادي به داخل بند را شنيدم و سپس تلفن قطع شد !

محمد مرداني رييس زندان رجايي شهر امروزيکشنبه ۲۹ سپتامبر صبح ساعت هشت به وقت ايران به بند زندانيان اهل سنت رفته و به آنها گفته است بنا به دستور قاضي مقيسه بايد همه محکومين به اعدام اهل سنت به سلول انفرادي منتقل شوند. او اسامي بيست نفري را خوانده است که اکنون در بند هستند. قبلا به اطلاع رسانديم که شش نفر ديگر را قبلا به قزل حصار منتقل کرده اند. مرداني رئيس زندان رجايي شهر زندانيان را تهديد کرده و گفته اگر با زبان خوش نرويد ٬ با دست و پاي شکسته شما را خواهيم برد.

من اکنون ساعت ۱۲.۴۵ دقيقه به وقت اروپا با زندانيان محکوم به اعدام حرف زدم و آخرين صحبتهاي آنها را شنيدم. در حاليکه همانجا ميگفتند گارد پشت در است و دارد وارد سالن ميشود. زندانيان ميگفتند ما نخواهيم رفت و اوضاع در داخل سالن بسيار متشنج بود.

 در اين تماس  يکي از محکومين به اعدام بمن چنين گفت:  صبر کن ببينم گارد کجاست٬ و لحظاتي بعد ادامه داد٬ پشت در هستند٬ من مي بينم دارند ميايند٬ و سپس آخرين حرفي که  زد اين بود: اگر ارتباطمان با دنياي خارج قطع شد٬ بدانيد که آنها به زور ما را براي اعدام برده اند.  صداي مظلوميت ما را به گوش ديگران برسانيد نگذاريد ما را بکشند.

در اين بند ۱۱۷ زنداني اهل سنت هستند که بيست نفر از آنها محکوم به اعدام هستند. گارد ويژه قصد انتقال اين بيست نفر به سلول انفرادي و يا قزل حصار را دارد. ظاهرا ميخواهند همه ۲۶ نفر را باهم اعدام کنند.

در حاليکه هم اکنون خانواده هاي اين محکومين به اعدام با اژه اي در حال مذاکره هستند و خبر رسيده است که خبرنگاران در مقابل  محل کار اژه اي تجمع کرده  و منتظر نتيجه مذاکره هستند٬ در آنطرف با خشونت و سبعيت قصد بردن اين بيست نفر به سلول انفرادي را دارند. .

کميته بين المللي عليه اعدام از همه ميخواهد به زمينه سازي قتل بيست و شش نفرفعال سياسي و عقيدتي در ايران متحدانه اعتراض کنند. به درخواست اين محکوم به اعدام پاسخ دهيم و عليه اين جنايات اعتراض کنيم.

مينا احدي – کميته بين المللي عليه اعدام

۲۹ سپتامبر ۲۰۱٣

Mina Ahadi

0049 (0) 1775692413

minnaahadi@gmail.com

minaahadi-iran.blogspot.co.uk

 

stopstonningnow.com

notonemoreexecution.org

ex-muslime.de

هشدار جدي به همه مخالفين اعدام. به احزاب اپوزيسيون جمهوري اسلامي!

رژيم قصد اعدام ۲۶ فعال سياسي – عقيدتي را دارد!
چند لحظه قبل خبر رسيد که تمام اعدامی هاي اهل سنت را ميخواهند از رجايي شهر به قزل حصار انتقال دهند. زلفعلی فرمانده یگان حفاظت زندان به زندانيان گفته که نامه انتقال تمام زندانیان اعدامی به قزل حصار آمده و به دستور قاضی محمد مقیسه همه را ميخواهند به قزل حصار منتقل کنند.
انتقال به قزل حصار يعني آماده کردن اين جوانان براي فرستادن به پاي چوبه دار!
اسامی نفرات اعم از کاوه ویسی٬ طالب ملکی٬ بهروز شاهنظری٬ مختار رحیمی٬ محمد یاور رحیمی٬ بهمن رحیمی٬ شهرام احمدی٬ محمد غریبی٬ پوریا محمدی٬ عالم برماشتی٬ آرش شریفی٬ عبدالرحمان سنگانی٬ فرزاد شاهنظری٬ وریا قادری فرد و امید پیوند و بقیه محکومين به اعدام که اهل سنت هستند٬ در دست زلفعلي فرمانده يگان حفاظت بوده است.
خبري که کميته عليه اعدام همين الان دريافت کرد حاکي از اينست Read the rest of this entry

پدر شهرام احمدي در نامه اي خطاب به روحاني خواهان لغو حکم اعدام شهرام شد.

2

 

اين عکس کودکي شهرام است.

٧۴ سال سن دارم. زندگی خود را با شغل شریف کارگری گذرانده‌ام٬ شرح مصيبت خانواده ام را بخوانيد. نگذاريد پسر ديگرم را اعدام کنند!.

اینجانب متولد منطقهٔ دیواندره و ساکن شهر سنندج می‌باشم و حدود ٧۴ سال سن دارم. زندگی خود را با شغل شریف کارگری گذرانده‌ام و الحمدالله تاکنون محتاج کسی نبوده‌ام. چند پسر و دختر دارم دو نفر از پسرانم که جزو معتمدین کسانی هستند که در نمازهای جماعت مسجد شرکت می‌کردند و هم سن و سال‌های خود را به نماز و کارهای نیک دعوت می‌نمودند و فعالیت مذهبی داشتند.

از طرف ادارهٔ اطلاعات سنندج بازداشت شدند. پسر بزرگم شهرام در اردیبهشت‌ماه سال ١٣٨٨ که اوضاع سنندج از نظر امنیتی خوب نبود هنگام بازگشت از مسجد Read the rest of this entry

حمله به بند زندانيان اهل سنت به قصد انتقال تعداد بيشتري به قزل حصار براي اجراي حکم اعدام

چوبه دار در داخل و لبخند در خارج از ايران

همين الان از زندان خبر رسيد که امروز شنبه ۲۸ سپتامبر ساعت ۱۱ صبح به وقت ايران٬ مامورين حکومت اسلامي در زندان رجايي شهر به قصد انتقال دو زنداني اهل سنت کاوه ویسی(خالد منصور بلاغی ) و مختار رحیمی به بند زندانيان اهل سنت حمله کرده و قصد انتقال آنها به قزل حصار را دارند. اين انتقال احتمالا براي اجراي حکم اعدام باشد. خبر حاکي است که زندانيان اين بند دست به مقاومت زده و مانع انتقال اين دو نفر به قزل حصار ميشوند٬ اعتراض زندانيان اين بند تا رسيدن اين خبر ادامه داشته است.

ما و نهادهاي مختلف عليه اعدام و عفو بين الملل قبلا در مورد Read the rest of this entry

يادداشتهاي روزانه مينا احدي

 

يک مشت بيمار رواني ٬ قانون تجاوز به کودکان را تصويب کردند!

قانونی شدن ازدواج سرپرست با فرزندخوانده

 

اين مجلس حکومت اسلامي ايران است. در شرايط بحران مطلق سياسي و اقتصادي٬ در شرايطي که فقر و نداري و مکافات از سر و روي آن جامعه بالا ميرود٬ اينها نشستند و در روز يکشنبه ٣۱ شهريورماه » لايحه حمايت از کودکان» رژيم اسلامي را » اصلاح» کردند. در قانون قبلي اشان ازدواج سرپرست با فرزند خوانده ممنوع بود٬ اينک ساديست ها و پدوفيل هاي اسلامي٬ اين منع قانوني را از سر راه برداشتند و به خود و مشتي ساديست اسلامي حق دادند که با فرزند خوانده٬ ازدواج کند٬ تو بخوان به فرزند خوانده تجاوز کند و اينرا قانوني بداند٬ قانون الهي و اسلامي! تف بر اين قانون٬ تف بر اين مذهب!

 

با به حکومت رسيدن٬ روحاني٬ ظاهرا اصلاحات از سر و روي اين حکومت بالا ميرود٬ اصلاح رابطه با غرب٬ اصلاح قوانين اين چنيني و اصلاح رنگ طناب هاي دار٬ همه و همه را مديون دولت جديد هستيم!

 

واقعيت اما اينست که اين يک حکومت فاشيست اسلامي است٬ سي و پنج سال است که جنايت ميکند٬ تجاوز و توهين و تحقير زن و کودک جزو قوانين اينها است.  صرف قدرت سياسي داشتن مشتي آخوند و معمم و مکلاي اسلامي٬ صرف قدرت گرفتن جنبش اسلامي در هر نقطه اي کافي است تا اين قوانين بر سر جامعه ريخته و بويژه زن و کودک دختر زير دست و پاي اينها له شود.

 

بيخود نبود وقتي اخوان المسلمين در مصر قدرت را قاپيد٬ اولين قانون آن کثافتها نيز٬ رسميت دادن رابطه جنسي با زنان چند ساعت بعد از مرگ آنها بود٬ و اينها در ايران البته بعد از سي و پنج سال جنايت و وقاحت غير قابل تصور عليه زنان و کودکان و همه مردم آن جامعه٬   چند روز پيش به تجاوز به کودکان در خانواده ها رسميت دادند. کدام مغز معيوب و کدام بيمار جنسي ميتواند چنين قانوني تصويب کند که شما ميتوانيد به کودکي که او را همانند فرزند خودتان بزرگش کرده و با او رابطه  والدين و فرزندي داريد ٬ روزي تجاوز کنيد. اين ننگ و شرم بر بشريت است و بايد از سوي همه به آن اعتراض شود.

 

در مصر مردم بعد از يکسال و البته با توجه به تجارب خونين ما با اين جنايتکاران ساديست اسلامي٬ اسلاميها را سرنگون کردند٬ در ايران بعد از سي و پنج سال بايد به همت خودمان طومار اين حکومت را درهم پيچيده و اعلام کنيم که با قدرت  انقلاب مردمي حکومتهاي اسلامي را  سرنگون خواهيم کرد  و بجاي اين دستگاه رذالت و بي حرمتي به انسان٬ حکومتهايي برپا  خواهيم کرد که در آن حقوق برابر زن ومرد و احترام به حقوق کودک جزو بديهيات باشد.

 

مينا احدي

۲۷ سپتامبر ۲۰۱٣ 

از هر چهار مرد٬ در آسیا ٬ یکی همسرش را مورد تجاوز جنسی قرار داده است.

 

 

فاجعه ای از زبان آمار

 

از هر چهار مرد٬  در آسیا ٬ یکی همسرش را مورد تجاوز جنسی قرار داده است.

 

مینا احدی

منتشر شده در نشریه زن آزاد شماره ۱۰

 

مرکز تحقیقات در مورد خشونت در آسیا   چند ماه قبل نتایج  بررسی های خود را علنی کرد.

در آسیا از هر چهار مرد یک نفر٬ همسرش را مورد تجاوز قرار داده است. در ماه ژوئن یک نهاد بررسی خشونت که از طرف سازمان بهداشت جهانی در مورد خشونت جنسی در مورد زنان تحقیق میکرد گفت: از هر سه زن یک نفر مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است٬ بویژه از سوی همسران و دوست پسر و پارتنرهایشان.

 

 در آسیا از هر ده مرد٬ یکی میگوید یکبار تجاوز جنسی کرده است!

 

در این بررسی ها اعلام شده است که از هر ده مرد در آسیا یکی اذعان میکند که زنی را مورد تجاوز جنسی قرار داده است٬ زنی که همسر او نبوده است. در مورد روابط شخصی و تجاوز در رابطه زناشویی همانگونه که اشاره شد٬  آمار بالاتراست.

 

این آمار از مجموع ۱۰.۱۰۰ نفر تهیه شده که در کشورهای آسیایی از آنها سوال کرده اند در همه این کشورها اما بیشترین تجاوز علیه زنانی بوده است که در یک رابطه با تجاوز کننده زندگی کرده اند.  البته در بین کشورهای مختلف تفاوتهایی را نیز میتوان دید.

 

دلایل این رفتار خشونت آمیز از سوی مردان متفاوت مطرح میشود٬ تعدادی میگویند حق اشان هست٬ عده ای از اینکه دچار هیجان بوده اند حرف زده اند و تعدادی نیز گفته اند میخواستیم زنان را تنبیه کنیم.

از هر سه نفر یک نفر گفته تحت تاثیر استفاده از الکل این کار را کرده است. این امر در کشورهایی با قوانین اسلامی کمتر است٬ در این کشورها از سیستم اجتماعی و فرهنگی بیشتر حرف زده میشود و تاثیر آن در تجاوز علیه زنان.  

 

نصف کسانیکه به سوالات پاسخ داده اند میگویند بعد از تجاوز عذاب وجدان داشته اند.  بقیه اینرا حق مسلم خود دانسته اند.

 

اینکه مردان بسیاری و اکثریت در کمال آزادی و با عقل سلیم تصمیم به تجاوز گرفته و در مجموع نگرانی از این امر ندارند٬ محققین این موسسات را به این نتیجه گیری رسانده که فرهنگی که این مردان نمایندگی میکنند٬ عمیقا ضد زن است.

 

تعدادی از کسانیکه زنان را مورد تجاوز گروهی قرار داده اند٬ اعتراف کرده اند که در جوانی مورد تجاوز جنسی از سوی مردان بوده اند. آمار مردانی که در دوران کودکی قربانی تجاوز بوده اند در دوران نوجوانی و بعدها تجاوز میکنند٬ در این بررسی ها فاحش است.

 

در یک بررسی جداگانه کارشناسان به بررسی خشونت در یک رابطه زناشویی و یا رابطه خانوادگی پرداخته اند. خشونت های بدنی و  جسمی و همچنین  جنسی.  ۴۶ در صد مردان مورد پرسش گفته اند که حداقل یکبار در رابطه خود خشونت علیه همسران و یا دوست دختران خود اعمال کرده اند٬ یعنی نزدیک به نیمی از مردان.  

جالب اینست که در بررسی ها اثبات میشود که این مردان که در خانه علیه همسران خود دست به کتک میبرند در خارج از خانه اینرا عملی نمیکنند و در کار و روابط دیگرشان خشن نیستند.

 

 دلایل اعلام شده از سوی مردان کشور به کشور فرق داشته اما در مجموع از فرهنگ و سیستم اجتماعی و سیاسی بعنوان دلایل اصلی نام بوده میشود.

 

 راخل جوکس یکی از مسئولین بررسی کننده این موضوع میگوید باید اقدامات و پیشگیریهای موثر علیه خشونت  بکار برد و استراتژی دراز مدتی را تعریف کنیم.

این آمار باید مورد توجه جدی همه ما قرار گیرد. شکستن تابوها در مورد وجود تجاوز در رابطه زناشویی و در بین زوج هایی که ازدواج کرده و یا در یک رابطه تعریف شده باهم زندگی میکنند٬ بسیار مهم است. در کشورهای اسلام زده٬ و در بین میلیونها نفر٬ صرف زندگی کردن در یک زیر سقف و یا حضور در یک یک رابطه تعریف شده٬ شبهه وجود تجاوز در این رابطه را از بین میبرد٬ در حالیکه در این آمار میتوان دید که آمار تجاوز در این روابط بسیار بالا است٬ تنها معضل اینست که این تجاوز یعنی وادار کردن اجباری زن به یک رابطه به رسمیت شناخته شود.

 

.از نظر من این موضوع بسیار مهم است و در وهله اول باید با صدای بلند در مورد آن حرف زد. در عین حال در مورد خشونت و تجاوز و بی حرمتی و کتک زدن به زنان در روابط زناشویی٬ بررسی های لازم و کافی انجام نمیشود و بویژه این امر در کشورهای اسلام زده بسیار کم است.

این آمار ماتریال بسیار مناسبی است برای بررسی علل این وضعیت.

تاثیر فرهنگ و سیستم اجتماعی را در این بررسی ها به نحو کلی گفته اند. بنظر من باید در مورد مذهب و اسلام و نقش آن در این موقعیت دراماتیک بدون لکنت زبان حرف زد. امری که موسسه مزبور به آن حتی اشاره هم نمیکند. تعریف جایگاه زن در اسلام و فرهنگ ضد زن اسلامی٬ اجازه دادن به مردان به تجاوز کردن به زنان ٬ تعریف زناشویی اسلامی بر محور نفقه و تمکین٬ صیغه اسلامی٬ چند زنی و نداشتن حق طلاق و … و… یعنی اجازه رسمی دادن به تجاوز به زنان در ابعادی گسترده و اجتماعی و قانونی٬ یا رسمیت دادن به ازدواج کودکان از نه سالگی و … و… این  ها زمینه ساز فجایع این چنینی هستند و باید مورد بررسی و نقد و افشا قرار گیرند.

فعالین مدافع حقوق زن٬ مدافعین برابری زن و مرد و همه منتقدین این رفتار مردسالارانه و ضد زن باید به بررسی علل این اوضاع پرداخته و نگاهی انتقادی به فرهنگ و اخلاقیات و سنت های مردسالارانه و سیستم اقتصادی و سیاسی و نظام هایی بیاندازند که از نابرابری بین زن و مرد سود برده و برای دوام و بقا این فرهنگ ضد انسانی تلاش میکنند.

ما در این نشریه خواهیم کوشید٬ در مورد تک تک این موضوعات حرف بزنیم و از زنان و از همگان دعوت میکنیم در مورد تجارب خود٬ مشکلات و مسائل و همچنین بررسی های خود برای این نشریه بنویسند. تابوشکنی و حرف زدن واضح در مورد این معضلات که زندگی میلیونها زن را به نابودی میکشاند٬ قدم اول در مقابله با اینها است. 

امروز در پارلمان ايتاليا در مورد اعدامها در ايران حرف ميزنند.

نمايندگان پارلمان ايتاليا٬ قول پيگيري و اعتراض به اعدامها در ايران دادند!

 

روز دوشنبه ۵ آگوست طاهر جعفرزاده مسئول نهاد ندا دي و مينا احدي سخنگوي کميته بين المللي عليه اعدام در شهر رم با  وزير انتگراسيون ايتاليا و چند تن از نمايندگان پارلمان ايتاليا و نماينده اي  از وزارت خارجه اين کشور ملاقات و گفتکو کردند.

قبل از انجام اين سفر در دو روزنامه شهر پردونونه در مورد اين ملاقات نوشته شده بود. روزنامه ال گازيتينو و روزنامه گورنکا دي پردونونه ٬ خبر اين ملاقات ها را منتشر کرده بودند.

روز دوشنبه اولين ملاقات با جرجيو زانين از حزب چپ ايتاليا بود. در اين نشست به تفصيل در مورد جنايات حکومت اسلامي و اعدامهاي گسترده اخير در ايران صحبت شد و اسامي ۲۶ نفر از محکومين به اعدام و نامه هاي خانواده هاي آنان٬ نامه خانواده خالد حرداني و همچنين آمار اعدامها در ايران در بعد از » انتخاب» روحاني در اختيار اين نماينده مجلس قرار گرفت. در اين نشست در مورد وضع زندانيان سياسي و قتل خاموش تعداد زيادي از زندانيان و همچنين وضعيت غلامرضا پورشجري و زندانيان ديگر صحبت شد. خواست ما از اين نماينده پارلمان اعتراض رسمي دولت ايتاليا به اين جنايات در ايران بود.

 

 

 

نشست بعدي ملاقات با وزير انتگراسيون ايتاليا خانم سيسله کينگه بود. سيسله کينگه اولين وزير سياهپوست در ايتاليا است . ايشان از آپريل وزير انتگراسيون است. اولين بحث با وزير انتگراسيون در مورد ازدواج کودکان دختر بود. در ايتاليا ساليانه ۲۰۰۰ کودک از طريق خانواده هايشان مجبور به ازدواج اجباري ميشوند. اکثر اين ازدواجها در سنين پايين در کشورهاي مبدا انجام ميشود و بسياري از اين کودکان احتياج به کمک دارند. کميته ندا دي در پردونون يک تلفن اعلام کرده و از کودکان در معرض خطر ازدواج اجباري  ميخواهد از اين طريق درخواست کمک کنند. حواست کميته ندا دي گسترش دادن اين امکانات به همه ايتاليا است.  طاهر جعفرزاده ومينا احدي همچنين در مورد  بهبود حقوق پناهندگي و حقوق مهاجرين در ايتاليا صحبت کردند و در ادامه در مورد نقض حقوق بشر در ايران آپارتايد جنسيتي در ايران و اعدامهاي گسترده در ايران و سنگسار در ايران به تفصيل در اين نشست صحبت شد.

 

 

کميته ندا دي در اواسط نوامبر در شهر پردونونه فيلمي از يک فيلمساز عراقي ايتاليايي» حيدر رشيد»  را در مورد انتگراسيون در ايتاليا نشان خواهد داد که وزير انتگراسيون قول داد در اين برنامه در پردونونه شرکت کند.

 سيسله گينگه اعلام کرد که در مورد نقض حقوق انساني در ايران و اطلاعاتي که ما به او داديم با وزير امور خارجه و مسئولين حقوق بشر در پارلمان صحبت خواهد کرد.

ملاقات بعدي با نماينده اي از وزارت خارجه ايتاليا بود. در اين نشست در مورد ضرورت اعتراض رسمي دولت ايتاليا به اعدامهاي گسترده و جلوگيري از اجراي احکام اعدام جديد صحبت شد و نماينده وزارت امور خارجه گفت که در اين روزها نماينده اي از ايتاليا نيز براي مراسم تحليف روحاني به ايران رفته است.ايشان اضافه کرد که سياست ما کماکان مبتني بر پراگماتيسم است و خواهيم ديد روحاني چه سياستي را در پيش ميگيرد و بر اساس آن رفتار خواهيم کرد. مينا احدي در اين مورد گفت که سياست دولتهاي اروپايي همواره بر پايه پراگماتيسم بوده و اين سياست سالهاي سال است که ادامه دارد. دولت ايتاليا بايد بداند که روحاني هيچ فرقي با بقيه ندارد و جمهوري اسلامي ايران اگر مشکل دولتهاي غربي ساختن بمب اتمي است مشغول اين کار بوده و هست و نبايد هيچ توهمي نسبت به اين موضوع داشت٬ همزمان با اين حکومت اسلامي جنايت ميکند٬ هزاران نفر را اعدام کرده و همين يک ماه گذشته بيش از ۱۰٣ نفر را  کشت. جناياتي که اين حکومت ميکند و رفتارش با مردم را فقط با دوران فاشيسم ميتوان مقايسه کرد و دولتهاي غربي در اين مورد سکوت کرده و هيچ نميگويند.

قرار شد اسامي محکومين به اعدام و زندانياني که جانشان در خطر است براي وزارت امور خارجه ايتاليا بفرستيم تا آنها اقدام کنند.

نشست بعدي با سه نماينده از احزب چپ ايتاليا بود. اين ملاقات در محل پارلمان بود و سه عضو حزب چپ در مورد اوضاع سياسي ايران و همچنين اعدامها در ايران سوالاتي را مطرح کردند.  در اين نشست خانم سرنا پله گرينو يکي از اين نمايندگان بشدت تحت تاثير گزارشات و نامه هايي قرار گرفت که از طرف خانواده محکومين به اعدام با خود برده بوديم. در اين نشست در مورد ضرورت اعتراض به احکام اعدام پنج فعال سياسي در اهواز  و خطر اعدام چهار نفر در شادگان و عليه احکام اعدام ۲۶ فعال سياسي به تفصيل صحبت شد. اين سه نماينده گفتند که بزودي از وزير امور خارجه ايتاليا خانم اما بونينو در مورد اقدامات ايشان عليه اعدامها خواهند پرسيد. اين سه نماينده قول دادند که قبل از تعطيلات تابستاني پارلمان اين موضوع را پيگيري کرده و نتيجه را بما اطلاع دهند.

ملاقات با نمايندگان پارلمان ايتاليا آخرين برنامه ما در کارزار دو هفته اي عليه اعدامها در ايران بود.

آخرين روز اين کارزار با آغاز رسمي کار روحاني بعنوان به اصطلاح رييس جمهور همزمان است و امروز خبر رسيد که اولين نفر در دوره رسمي رياست جمهوري اين جناب در سلماس اعدام شد. «پيام قانع کهنه شهري» جواني است که روز سه شنبه در زندان شهرستان سلماس به دار آويخته شد٬ در حاليکه مردم و خانواده اين جوان اعتراض ميکردند٬ راههاي ورودي به زندان را بسته و با سبعيت اين جوانان را اعدام کردند.

ما در سطح بين المللي خواهيم کوشيد دولتهاي غربي را تحت فشار گذاشته و از آنها بخواهيم اعتراض کنند.

دور ديگري از اعتراض و مبارزه عليه اعدام را بايد سازمان داد.

کميته بين المللي عليه اعدام

نهاد ندا دي

۷ آگوست ۲۰۱٣

 

ملاقات با نمايندگان پارلمان ايتاليا در شهر رم در روز دوشنبه ۵ آگوست

ملاقات با نمايندگان پارلمان ايتاليا در شهر رم در روز دوشنبه ۵ آگوست

به اعدامها در ايران اعتراض کنيد!

در دامه فعاليت هاي دو هفته اي نهادها و سازمانهاي متعدد عليه اعدام ٬ هيئتي متشکل از طاهر جعفرزاده مسئول نهاد» ندا دي » و مينا احدي مسئول کميته بين المللي عليه اعدام روز دوشنبه ۵ ماه آگوست در شهر رم ٬ به ملاقات نمايندگاني از پارلمان ايتاليا رفته و خواهان اعتراض رسمي دولت ايتاليا به اعدامها در ايران خواهند شد.

جمهوري اسلامي ايران در فاصله کمتر از يک ماه بيش از ۱۰۰ نفر را اعدام کرد. در اعتراض به اين اعدامها يک کمپين دو هفته اي از روز ۲۲ جولاي تا ۵ آگوست اعلام شد که در شهرهاي مختلف اروپا و کانادا و امريکا تظاهراتها و ميتينگ و خبررساني گسترده اي عليه اعدامها در ايران انجام گرفت. روز پايان اين کمپين دو هفته اي دوشنبه ۵ ماه آگوست است. در اين روزمينا احدي و طاهر جعفر زاده  ملاقاتي با مقامات دولت ايتاليا در شهر رم خواهند  داشت. ما اميدواريم که با ادامه دادن به اين اعتراضات بتوانيم جان تعداد زيادي را از مرگ  نجات داده و حکومت جنايتکار اسلامي را زير فشار قرار دهيم.

کميته بين المللي عليه اعدام

٣۱ جولاي ۲۰۱٣

Mina Ahadi

0049 (0) 1775692413

minnaahadi@gmail.com

minaahadi-iran.blogspot.co.uk

stopstonningnow.com

notonemoreexecution.org

ex-muslime.de

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: