بایگانی دسته‌ها: پناهندگی

!حمله پليس آلمان به پناهجويان متحصن در مونيخ و چند نکته مهم

روز يکشنبه ٣۰ ماه ژوئن ۲۰۱٣ ساعت پنج صبح سيصد پليس آلمان بدون اخطار قبلي و در حاليکه پنجاه پناهجوي متحصن در مرکز شهر مونيخ در داخل چادرها در خواب بودند٬ به اين پناهجويان حمله کرد و همه آنها را به بيمارستان منتقل کرد. پليس با خشونت تمام چادرها را جمع کرد و هر پناهجويي را که مقاومت ميکرد با ضرب و شتم دستگير کرده و برد.

من اين تحصن را با دل نگراني از دور تعقيب ميکردم. از طريق اخبار رسانه ها و گزارشات تلويزيونها و از همين زاويه يعني نگاه از دور چند نکته بنظرم ميرسد که اميدوارم در اين مورد هم سازمان دهندگان و هم فعالين مدافع حقوق پناهندگي وارد بحث شده و اين بحث حياتي و مهم را به نتيجه اي برسانيم.

اول اينکه متحصنين اعتصاب غذا کرده بودند و سپس در روزهاي آخر تحصن به اعتصاب غذاي خشک دست زده بودند و اين يک نقطه ضعف مهم اين حرکت بود. در کشور آلمان طبعا صدها پناهجو در بدترين شرايط زندگي ميکنند٬ برخي از اينها از شدت سرگرداني و بي تکليفي چندين ساله و راسيسم نهفته در موسسات و ادارات و تحقير روزمره به مرز خودکشي ميرسند و متاسفانه تعدادي خود را در اين هايم ها نيز کشته اند. از سوي ديگر هر جا مبارزه متشکل بوده و پناهجويان اعتراض کرده اند در نهايت ۹۰ در صد اعتراضات به يک موفقيت نسبي دست يافته و در مجموع موقعيت را به نفع ديگر پناهجويان هم بهبود بخشيده است. اما اعتصاب غذا که از تحصن ورتسبرگ به نوعي در آلمان بسيار سر و صدا کرد و يا حتي محبوبيت يافت٬ همواره يک روش غلط اعتراض بوده و در همان ورتسبرگ نيز ميرفت تا مشکل ساز شود.

تعدادي انسان متشکل در يک کشور اروپايي ميتوانند با استفاده از روشهاي ديگر مبارزه کنند و تبديل کردن اعتصاب غذاي » معمولي» به اعتصاب غذاي خشک در عمل يعني رفتن به پاي مرگ و اين در جامعه آلمان و در همان مونيخ نيز با انتقاد مردم و کساني که در کنار اين چادرها تجمع کرده و بحث ميکردند و در عمل با عدم سمپاتي عمومي روبرو ميشد.

نکته دوم بنظر من از همين راه دور اين است که رهبري اين تحصن بايد در شب قبل از حمله پليس که تلويزيون شبکه اول آلمان در بخش اخبار ساعت هشت نشان داد ٬ در مذاکره با مقامات محلي و مسئولين احزاب حاکم به يک راه حل و به نوعي به يک سازش ميرسيدند و اعتصاب غذا را تمام ميکردند چرا که در همان روزها بارها تعدادي از متحصنين بيهوش شده وبه بيمارستان منتقل ميشدند. آنچه که من شنيدم اين بود که نمايندگان دولت و مقامات محلي قول داده بودند به پرونده اين پنجاه نفر فورا رسيدگي کنند و اعتصاب غذا خاتمه يابد. اما مذاکره کنندگان قانع شدند و گفتند اعتصاب خشک ادامه مي يابد. آنها خواهان اعلام پذيرش قطعي پناهندگي اين پنجاه نفر بودند . اين احباري است که از طريق رسانه ها شنيدم.

همه ما بايد بدانيم که در هر مبارزه اين چنيني دولت آلمان زير فشار افکار عمومي و اعتراضات ما يک قدم عقب ميرود و در مجموع اين اعتراضات کمک ميکند که ما بعد از يک موفقيت ٬ حرکت بعدي را شروع کرده و از نقطه بهتري اعتراضات خود را ادامه دهيم. اين کوتاه آمدن نيست٬ اگر در يک مذاکره به توافقي دست مي يابيم. بلکه ديدن اوضاع و رفتار سنجيده در شرايط حساس است. بنظر من بايد همان شب توافق ميشد و اعتصاب غذاي خشک پايان مي يافت.

اين اتفاق نيفتاد و پليس و دولت محلي با حمله خشن به پناهجويان و بنظر من تحقير و اذيت و آزار بعدي اين پناهجويان در رسانه ها هم گفت همان شب که رفتيم دستگيرشان کنيم يک پناهجو زير پتو بيهوش بود و اگر ما نمي رسيديم شايد ميمرد و همين باعث ميشود که افکار عمومي به اين حمله و سرکوب عکس العمل زيادي نشان ندهد.

پيام من به پناهجويان در آلمان اينست که اعتصاب غذا روش مبارزه در اين کشورها نيست و نبايد بعنوان يک روش بيش از پيش مرسوم شود. اعتصاب غذا خودکشي است و در نهايت نيز و در دراز مدت به همه شما و مبارزات شما لطمه ميزند. ميشود و واقعا امکان پذير است با روش هاي متعدد و متنوع وامروزي در اروپا اعتراض کرد و از حقوق پناهجويان دفاع کرد. نبايد فشار و سياست ضد پناهندگي دولت آلمان و راسيسم پنهان و آشکار ما را بسوي حودزني سوق دهد اين درست نيست.

در اين مورد طبعا بسيار علاقمندم سازمان دهندگان تحصن و دست اندراکاران امر پناهندگي در آلمان و در دنيا وارد بحث شوند اين موضوع مهمي است.

Advertisements
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: